ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
 
Ηλιόκαυτος,Εκδόσεις Ηλίοκαυτου Βιβλια Φορολογικά Οικονομικά,Πρακτικός Οδηγός ΟΕ & ΕΕ Πρακτικός Οδηγός Ο.Ε. & ΕΕ

Συγγραφέας: Δημήτρης Ηλιόκαυτος   Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.E Οικονομικός και Φορολογικός Σύμβουλος
Εκδόσεις: Ηλικαύτου
Ημερομηνία Εκδοσης: Απρίλιος 2004
Σελίδες: 464
Τιμή: 63 €
ISBN: 960-92284-1-0

Περιεχόμενα
 • Διαδικασίες σύστασης λειτουργίας και διάλυσης προσωπικών εταιρειών.
 • Υποδείγματα καταστατικών τροποποιήσεις και κωδικοποιήσεις αυτών.
 • Διαχειριστές - εταίροι,διορισμοί,παύση και ευθύνη αυτών.
 • Επιχειρηματική αμοιβή,προσδιορισμός της.
 • Φορολογία καθαρών κερδών με παραδείγματα και υποδείγματα φορολογικών δηλώσεων.
 • Προσδιορισμός αξίας και υπεραξίας μεταβιβαζομέβων εταιρικών μεριδίων λόγω πώλησης,κληρονομιάς,δωρεάς, η γονικής παροχής και φορολόγηση αυτών.
 • Υποδείγματα δηλώσεων μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων λόγω πώλησης,κληρονομιάς,δωρεάς, η γονικής παροχής σε τρίτους ή συγγενικά πρόσωπα Α' και Β΄βαθμού συγγενίας του αρθρου 29 του Ν.2961/2001.
 • Μετατροπή προσωπικών εταιρειών και αφανών εταιρειών σε Ε.Π.Ε ή Α.Ε βάσει του Ν.Δ. 1297/72 ή του Ν.2166/93.
 • Μετατροπή προσωπικών εταιρειών σε Ε.Π.Ε ή Α.Ε βάσει του Ν.3190/55 και του Κ.Ν.2190/20 αντίστοιχα.
 • Τεκμήριο ή μη η συμμετοχή σε σύσταση και αύξηση εταιρικού κεφαλαίου ή απόκτηση εταιρικών μεριδίων προσωπικών εταιρειών.
 • Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων λόγω συνταξιοδότησης σε συγγενικά πρόσωπα και φορολογία της αξίας αυτών.
 • Αφορολόγητα αποθεματικά του Ν.2601/98 και του Ν.3220/2004.
 • Νομοθεσία περί Αστικών και Εμπορικών Εταιρειών.
 • Π.Δ. 299/2003 περί ΄΄Αποσβέσεως Παγίων Στοιχείων΄΄ μετά της σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλιου του Υπουρ.Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.Κωδ.του Ν.Δ.1297/72 και του Ν.2166/93
Αναλυτικά Περιεχόμενα: